Puinrecycling

Sinds 2005 houdt Daanen B.V. zich bezig met het recyclen van steenpuin. Dit wil zeggen: het verkleinen van puin tot een nieuwe grondstof. Deze nieuwe grondstof wordt vaak gebruikt voor verhardinglagen. Het breken gebeurt voor zowel 'eigen' projecten als voor derden. De Kleemann brekers zijn uitgevoerd met een nazeef-installatie, waarmee zeer nauwkeurig in bepaalde fracties kan worden geproduceerd. De meeste gebruikte fractie is 0-31,5.

Het wordt steeds belangrijker om beton of asfalt te produceren met secundaire grondstoffen. Daanen B.V. produceert van afgedankte beton of asfalt de gewenste secundaire grondstof voor de beton- en asfaltindustrie. Niet alle betonfabrieken en asfaltcentrales werken met dezelfde secundaire grondstoffen. Dat wil zeggen niet met dezelfde fractie. Doormiddel van de breker en eventueel in combinatie met het 3-deks zeef kan iedere gewenste fractie worden geproduceert.

Bij het puinbreken wordt gebruik gemaakt van één van onze twee Kleemann brekers. Deze breker wordt gevuld met grove puin met behulp van een rupskraan. De gebroken puin die de machine verlaat wordt met een shovel afgevoerd. Foto’s van de brekers, kranen en shovels kunt u vinden onder het kopje ‘materieel’.

Het puingranulaat wordt bij elk project bemonsterd en gecontroleerd. Aan de hand hiervan wordt het granulaat gecertificeerd. Bij Daanen B.V. wordt alle meng- en betongranulaat 0/31,5 geproduceerd aan de hand van drie verschillende normen, namelijk: NL BsB, KOMO en CE NEN-EN 13242. De prestatieverklaring (DoP) is de downloaden onder het kopje downloads.
Breken Nijmegen.png